Kat de Goede Hoop

Belle

Over een paar weken - nadat de adoptanten in hun nieuwe huis zijn ingetrokken - verhuist Belle naar een jong gezin, waar ze het rijk
voor zich alleen heeft. Precies de stabiele situatie waar deze gevoelige meid behoefte aan heeft!