Kat de Goede Hoop

BOETIE

"(Voormalig) zorgenkindje Boetie is vandaag vertrokken naar een
veilige thuis en wordt daar niet alleen welkom geheten door twee

 (poezen-)mensen, maar ook door twee...(poezen-)zussen. Stel het wel,
allerliefst mafketeltje!